รีฟิวยางปัด รุ่นเงามาก เอ็กซ์วัน พลัส

Refill Wipers X-1 Plus

-

ทนทานต่อความร้อนและเเรงเสียดสี ยืดหยุ่นตัวดี แนบสนิทและปัดเรียบมาก

ขนาด 24 inch.

บรรจุ/ลัง 1000 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง -

ราคาแนะนำขาย 90 บาท

รีฟิวยางปัด รุ่นธรรมดา เอ็กซ์วัน พลัส

Refill Wipers X-1 Plus

-

ทนทานต่อความร้อนและเเรงเสียดสี ยืดหยุ่นตัวดี แนบสนิทและปัดเรียบมาก

ขนาด 24 inch.

บรรจุ/ลัง 1000 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง -

ราคาแนะนำขาย 80 บาท