ฟองน้ำลงแว็กซ์ เกรด เอ (แบบเปลือย) เอ็กซ์วัน พลัส

Sponge X-1 Plus

-

ใช้ลงแว๊กซ์ เคลือบสี แว๊กซ์เบาะ ยางและอื่นๆ เนื้อเหนียวทนทาน (สีแดง,น้ำเงิน,ดำ,เหลือง,)

ขนาด 10x10x2 cm.

บรรจุ/ลัง 100 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 0.5 kg.

ราคาแนะนำขาย 10 บาท

ฟองน้ำทาล้อ (แบบแพ็ค) สีดำ เอ็กซ์วัน พลัส

Sponge X-1 Plus

A 1020

ผลิตจากเส้นใยชนิดพิเศษ สปริงตัว ไม่ยุ่ยง่าย ทนทาน ใช้ล้างหรือลง wax ยาง

ขนาด 3.5x2x5 inch

บรรจุ/ลัง 100 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 3.15 kg.

ราคาแนะนำขาย 29 บาท

ฟองน้ำทาล้อ (แบบแพ็ค) สีน้ำเงิน เอ็กซ์วัน พลัส

Sponge X-1 Plus

A 1020

ผลิตจากเส้นใยชนิดพิเศษ สปริงตัว ไม่ยุ่ยง่าย ทนทาน ใช้ล้างหรือลง wax ยาง

ขนาด 3.5x2x5 inch

บรรจุ/ลัง 100 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 2.4 kg.

ราคาแนะนำขาย 29 บาท

ฟองน้ำใยบวบสีเหลืองใหญ่ (แบบแพ็ค) เอ็กซ์วัน พลัส

Square Sponge X-1 Plus

A 1034

เนื้อหยาบอ่อน เหนียวนุ่ม ไม่ยุ่ยง่าย ขนาดพอดีมือ เหมาะที่จะใช้ขัดคราบฝั่งแน่น

ขนาด 5x2x8 inch

บรรจุ/ลัง 50 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 1.8 kg.

ราคาแนะนำขาย 129 บาท

ฟองน้ำใยบวบสีแดงใหญ่ (แบบแพ็ค) เอ็กซ์วัน พลัส

Square Sponge X-1 Plus

A 1033

เนื้อหยาบอ่อน เหนียวนุ่ม ไม่ยุ่ยง่าย ขนาดพอดีมือ เหมาะที่จะใช้ขัดคราบฝั่งแน่น

ขนาด 5x2x8 inch

บรรจุ/ลัง 50 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 1.8 kg.

ราคาแนะนำขาย 140 บาท

ฟองน้ำใยบวบสีเขียวใหญ่ (แบบแพ็ค) เอ็กซ์วัน พลัส

Square Sponge X-1 Plus

A 1032

เนื้อหยาบอ่อน เหนียวนุ่ม ไม่ยุ่ยง่าย ขนาดพอดีมือ เหมาะที่จะใช้ขัดคราบฝั่งแน่น

ขนาด 5x2x8 inch

บรรจุ/ลัง 50 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 1.65 kg.

ราคาแนะนำขาย 129 บาท

ฟองน้ำใยบวบสีดำใหญ่ (แบบแพ็ค) เอ็กซ์วัน พลัส

Square Sponge X-1 Plus

A 1019

129.-

ขนาด 5x2x8 inch

บรรจุ/ลัง 50 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 1.8 kg.

ราคาแนะนำขาย 129 บาท

ฟองน้ำสีเหลี่ยมสีเหลือง+ดำใหญ่ (แบบแพ็ค) เอ็กซ์วัน พลัส

Square Sponge X-1 Plus

A 1031

เนื้อเหนียวนุ่ม ช่วยเพิ่มฟอง และไม่หดตัวง่าย

ขนาด 4.75x2.25x8 inch

บรรจุ/ลัง 50 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 1.8 kg.

ราคาแนะนำขาย 129 บาท

ฟองน้ำสี่เหลี่ยมเลือง (แบบแพ็ค) เอ็กซ์วัน พลัส

Square Sponge X-1 Plus

A 1017

เนื้อเหนียว นุ่ม ช่วยเพิ่มฟอง และไม่หดตัวง่าย (สีน้ำเงิน)

ขนาด 4.75x2.25x8 inch

บรรจุ/ลัง 50 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 1.65 kg.

ราคาแนะนำขาย 49 บาท

ฟองน้ำสี่เหลี่ยมฟ้า (แบบแพ็ค) เอ็กซ์วัน พลัส

Square Sponge X-1 Plus

A 1017

เนื้อเหนียว นุ่ม ช่วยเพิ่มฟอง และไม่หดตัวง่าย (สีน้ำเงิน)

ขนาด 4.75x2.25x8 inch

บรรจุ/ลัง 50 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 1.8 kg.

ราคาแนะนำขาย 49 บาท