ฟองน้ำเลขแปดหยัก (แบบแพ็ค) เอ็กซ์วัน พลัส

Sponge X-1 Plus

A 1030

ผลิตจากวัสดุ เกรด A เหนียวและทนทาน

ขนาด 4.5x2.25x8 inch

บรรจุ/ลัง 50 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 1.15 kg.

ราคาแนะนำขาย 49 บาท

ฟองน้ำเลขแปด (แบบแพ็ค) เอ็กซ์วัน พลัส

Sponge X-1 Plus

A 1016

ผลิตจากวัสดุ เกรด A เหนียวและทนทาน

ขนาด 4.5x2.25x8 inch

บรรจุ/ลัง 50 pcs.

นํ้าหนัก/ลัง 1.05 kg.

ราคาแนะนำขาย 15 บาท